Ekologie/odpad

V areálu třídíme odpad – papír, plasty, sklo a plechovky. Využijte, prosím, speciálních barevných košů. I když se festivalový areál bude pravidelně čistit, prosíme o co největší možné zachovávání čistoty a pořádku.

TŘÍDĚNÍ ODPADU PŘINÁŠÍ NEJEN ČISTÉ FESTIVALY!

Ve festivalovém areálu najdete téměř na každém kroku koše na třídění odpadu. Třiďte správně plasty a plechovky do žlutých a papír do modrých košů.